MTA AOB - Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság
 
 
 
 
Aktuális hírek
Megnyílt az ÓVD A FÜLED honlap
amely az AOB kezdeményezésére született
Meghívó: rendhagyó ülés a Zeneakadémia nagytermében
Akusztikai kutatás-tervezés a Zeneakadémia történelmi épületének megújítása során
2014. április 1. 15:30-tól 17:30-ig
Meghívó: A Hang Világnapja - World Voice Day
Tudomány és művészet találkozása a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
Könyv: Pszichoakusztika és az emberi térhallás alapjai
A 3D akusztikai információ átvitele és feldolgozása
Beszédkutatás a 21. század elején
>>
Könyv: A magyar beszéd
A magyar beszéd címmel az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent legújabb beszédkutatással foglalkozó könyv...


Állásfoglalások
Az AKB hivatalos állásfoglalásai
Letölthető anyagok
Az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága (MTA AOB)
Ismertető

Bemutatkozik az MTA AOB

Az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság (AKB) a hangjelenségekkel (kis amplitúdójú mechanikai rezgésekkel), azok fizikai és élettani sajátosságaival és hatásaival, mindennemű hangfeldolgozási eljárásokkal, továbbá hangtechnikai eszközökkel és eljárásokkal foglalkozó tudományos területek tudományos fóruma.

Összefogja a hangok vizsgálatának fizikai, szubjektív és technikai tudományterületeit, a hangok információfeldolgozási eljárásait. A hang jellegétől függően a beszéd és zenei jelek, a természeti és mesterséges hangok, a zörejek, zajok keltése, terjedése, erősítése, csillapítása, felfogása, és érzékelése egyaránt szakmai érdekeltségébe tartozik, a hangjelenség frekvencia tartományától függetlenül. Ide tartozó nagyobb tudományterületek a fizikai-, műszaki akusztika, zenei akusztika, épület és teremakusztika, beszédakusztika, a digitális hangjel feldolgozás, orvosi és pszichológiai akusztika, zaj akusztika.

A bizottság vizsgálja mindezen területeken végzett kutatási eredmények alkalmazási és fejlesztési lehetőségeit. Az alkalmazások és a technikai megoldások sorában egyaránt megtalálhatók a hanggal, rezgéssel gerjesztett testek, objektumok vizsgálatai (diagnosztika), a hangkeltés célorientált változatai, a terjedő hang szabad és zárttéri jelenségei és törvényszerűségei, az építészeti szerkezetek válasza a hanggerjesztés különböző formáira.

Különös figyelmet fordít a hanggerjesztő eszközöket használó ember védelmére a külső és belső zajoktól.

A hangközvetítés és mediatechnika gyakorlata, az orvosi biológiai alkalmazások, az anyagtudományi és vizsgálati eljárások, a zenei, esztétikai kérdések, beleértve a hangszerek minősítését és fejlesztését; a beszéd és az információ technológia széleskörűen terjedő alkalmazásai, az audiológiai, fonetikai, pszichológiai alkalmazások, a hangészlelés és hangfelfogás neurológiai kapcsolatainak gyorsan fejlődő ismeretei és alkalmazásai szintén a bizottság szakmai kompetenciájába tartoznak.
Ezeknek a hazai tudományos és technikai alkalmazási összessége annak minden komplexitásával, ennek az Osztályközi Állandó bizottságnak a szakmai feladatkörébe tartozik.

A régebben élesen elkülönült szakterületek egyre jobban összefonódnak, konvergálódnak, közös jelfeldolgozási, matematikai, információfeldolgozási megközelítéseket használnak. Az Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság külön feladatának tekinti a különböző tudományterületek közötti információátadást. A Bizottság az általa szervezett tudományos előadásokkal és szakmai találkozókkal is segíti az interdiszciplináris feladatok sikerre vitelét.